Brandutbildning

Med en grundläggande brandutbildning får ni kunskap i hur ni ska agera för att förebygga bränder i er verksamhet. Denna utbildning vänder sig till alla som behöver kunskap i brand, brandskydd och brandsäkerhet.
Varje år anmäls tiotusentals brandskador till försäkringsbolagen och över 100 personer dör.

Kursmål

Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha kunskaper i:
• Förebygga brandrisker
• Hur du agerar vid en brands uppkomst
• Bränders utveckling
• Utrymning
• SBA (Systematiskt Brandskyddarbete)
• Släckutrustning och brandsläckning

Målgrupp:

Alla

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs

Omfattning:

• Varje kurstillfälle omfattar ca 3 timmar
• Max 15 deltagare per kurs
• Kursen innehåller både teori och praktik

brandutbildning

Varför Brandutbildning?

För att uppfylla alla krav i Lagen om skydd mot olyckor bör verksamheten utbilda personalen i hur de ska agera vid en brand och hur man handskas med släckutrustning.

Det är viktigt att vara förberedd vid en eventuell brand så att alla kan agera så fort som möjligt och ta rätt beslut. Utbildningen består av både teori och praktik samt släckövning. Släckövningen kan ske både inomhus och utomhus.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT