HLR och Första Hjälpen utbildning

HLR och Första hjälpen utbildning, L-ABCDE, är en kurs där du får lära dig hur du ska agera vid fler akuta tillstånd än bara hjärtstopp.

Innehåll

Områdena vi går igenom är bland annat Diabetes, Stroke, Epilepsi, blödning, brännskador, allergisk reaktion, hjärtinfarkt, luftvägsstopp, stabilt sidoläge samt lägga första förband.

OMFATTNING:

Varje kurstillfälle tar ca 3,5 timmar och vi är max 12 deltagare per kurs. Utbildningen går att anpassa efter er verksamhet. Hjärt-lungräddning ingår i kursen där vi även går igenom hjärtstartaren. Mycket fokus läggs på praktiska övningar så att alla deltagare lär sig hur de ska agera vid ett olycksfall.

Heartstart FR3

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olycksfall i samhället. Att kunna ge första hjälpen vid olyckor eller vid vanliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Tidig identifiering av ett livsfarligt läge samt första hjälpen kan ha en avgörande betydelse för en individ som drabbas av plötslig olycka eller sjukdom.

Målet med att ge första hjälpen är att minska lidande, risk för skadeutveckling och öka chansen till överlevnad vid sjukdom, olycka och hjärtstopp.

KONTAKT