Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)
Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)

Frågor och svar

Behöver du hjälp med din hjärtstartare?

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får av våra kunder, både gällande våra hjärtstartare samt även vad man ska tänka på när man använder dem. Om du inte hittar den information som du letar efter här, så är du välkommen att kontakta oss, så ska vi svara på dina frågor. Om du känner att du vill ha mer kunskap om själva användandet av hjärtstartare, så föreslår vi att du går en av våra utbildningar.

Elektrodbyte, Philips Heartstart HS1

Batteribyte, Philips Heartstart HS1

Att använda LIFEPAK CR2

Att använda PHILIPS HS1

Vanliga frågor och svar

Att använda en hjärtstartare

En hjärtstartare eller defibrillator, också kallat AED (Automated External Defibrillator) är en apparat som kan analysera hjärtrytmen och vid behov ge en strömstöt (defibrillering) om en person har drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Vem som helst får använda en hjärtstartare. Dagens hjärtstartare är självinstruerande och talar om för användaren steg-för-steg vad som ska göras.

Ett hjärtstopp innebär att hjärtat tappat sin pumpförmåga och istället övergått i ett så kallat kammarflimmer eller ventrikelflimmer. För att få hjärtat att börja slå normalt igen krävs oftast en eller flera strömstötar från en hjärtstartare.

Plötsligt hjärtstopp uppstår när hjärtats elektriska system störs, så att det slutar slå på ett effektivt sätt. Otillräckligt blodflöde gör att personen blir okontaktbar och slutar att andas normalt. Hjärtlungräddning är viktigt, men det räcker inte för att återställa normal hjärtrytm. En elchock från en hjärtstartare/defibrillator är det mest effektiva sättet att återställa hjärtats normala pumprytm.

Det är inget krav men alltid en rekommendation att man har gått en HLR-utbildning så att behandling med hjärtstartaren kan komma igång snabbt, samt att man ger hjärt-lungräddning med så hög kvalitet som möjligt.

Dagens hjärtstartare är självinstruerande och talar om för användaren steg-för-steg vad som ska göras. Det är inget krav men alltid en rekommendation att du går en HLR-utbildning.

Personen har störst chans att överleva om elchocken ges inom fem minuter efter kollapsen. En defibrillator kommer inte att rädda varje person som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd, men fler liv skulle kunna räddas om de som drabbas får behandling snabbare. Om du agerar snabbt kan du göra verklig skillnad.

Hjärtstartaren gör en bedömning av patientens hjärtrytm. Om det behövs en elchock blir du instruerad att trycka på den blinkande defibrilleringsknappen. Om hjärtstartaren bedömer att det inte behövs någon elchock går det inte att ge någon sådan, även om du trycker på defibrilleringsknappen. Det går inte att ge en strömtstöt till en frisk person.

Elektroderna består av två självhäftande plattor/pads med bilder som visar var de ska placeras på personens bara hud, och röstinstruktionerna från hjärtstartaren påminner dig om att titta på bilderna. Elektroderna är ”smarta” eftersom de känner av när du tar ut dem från kassetten, drar av skyddsfilmen och fäster dem på patienten, och röstanvisningarna styrs utifrån det du faktiskt gör.

De vet vilka frågor de ska ställa till dig. Om en ambulanssjukvårdare behöver en sammanställning av den vård som har getts, går det att få en sådan från defibrillatorns internminne. Ambulanssjukvårdaren trycker bara på informationsknappen så hörs en uppläsning av alla händelser från det senaste tillfälle då hjärtstartaren användes i en klinisk situation.

Ja. Ett sätt är att boka vår populära HLR utbildning där du får öva både hjärt-lungräddning och träna med övningshjärtstartare. Till en del hjärtstartare kan man köpa till en särskild elektrodkassett för övningsändamål som kan installeras i defibrillatorn. Den inaktiverar defibrillatorns förmåga att avge elchocker när den går igenom de olika vårdsscenarierna med dig. Det finns också Trainers/övningshjärtstartare som simulerar och beter sig som riktiga hjärtstartare men kan inte leverera elektriska stötar.

En hjärtstartare kräver normalt inte mycket service. Underhållet består av att elektroder och batterier ska bytas ut med jämna mellanrum enligt tillverkarens rekommendationer. Hur ofta byten ska ske beror på modell av hjärtstartare.

Ja, det finns bidrag att söka för att köpa hjärtstartare. Kontakta din kommun eller andra organisationer som erbjuder bidrag för mer information.

Ja, du kan köpa hjärtstartare privat. Besök vår sida med hjärtstartarmodeller för att hitta den som passar dig bäst.

Valet av hjärtstartare beror på dina behov och förutsättningar. Kolla in vår hjärtstartarguide för att hitta rätt hjärtstartare för dig.

För att ha en hjärtstartare bör du förvara den på en lättillgänglig plats, registrera den i Hjärtstartarregistret och underhålla den regelbundet, inklusive att byta batterier och elektroder.

Man ska defibrillera när någon har drabbats av plötsligt hjärtstopp och inte reagerar eller andas normalt. Följ instruktionerna på hjärtstartaren för att avgöra om defibrillering är nödvändig.

Alla får använda en defibrillator, även utan utbildning. Dock rekommenderas det att gå en HLR-utbildning för att vara bättre förberedd.

En hjärtstartare levererar vanligtvis mellan 150 och 360 joule, vilket motsvarar cirka 1000–4000 volt, beroende på modell och inställningar.

HLR Barn

HLR på ett barn utförs genom att ge 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar, med en kompressionsdjup på ungefär en tredjedel av bröstkorgens djup. Dock rekommenderas det att gå en HLR-utbildning för att vara bättre förberedd.

Barn-HLR utförs med mildare kompressioner och inblåsningar än vuxen HLR. Det är också viktigt att anpassa handpositionen och tekniken för barnets storlek och ålder.

Ja, man kan använda hjärtstartare på barn. Vissa hjärtstartare har speciella elektroder anpassade för barn.

Ägaren av hjärtstartaren ansvarar för att den är korrekt underhållen, inklusive att byta batterier och elektroder vid behov samt se till att den är registrerad i hjärtstartarregistret .

Utbildning HLR

En HLR-utbildning inkluderar teoretisk och praktisk kunskap om hjärt-lungräddning, samt hur man använder en hjärtstartare. Du får träna på HLR-dockor och får även lära dig om första hjälpen.

Priset för en HLR-utbildning kan variera beroende på hur många personer som ska utbildas samt var och när utbildningen ska ske. Kontakta oss på Medigo för att få mer information om våra utbildningar och aktuella priser.

Medigo erbjuder en mängd olika utbildningar, såsom HLR-utbildningar, Första Hjälpen utbildningar samt hur du använder hjärtstartare. Besök vår utbildningssida för att lära dig mer om våra utbildningar och hur du kan boka en utbildning.

Skapa eller använd ett befintligt konto för utbildningskostnader och bokför kostnaden när du får fakturan. Observera att dessa steg bör anpassas efter företagets specifika behov och redovisningspraxis samt lokala regler och bestämmelser. Vid osäkerhet är det alltid bäst att rådfråga en revisor eller redovisningsexpert.

HLR-rådet rekommenderar att alla lär sig vuxen HLR och repeterar årligen. Få mer information om hur du bokar vår HLR-utbildning här.

För att lära dig använda en hjärtstartare rekommenderar vi att du deltar i en av våra utbildningar. Där får du lära dig hur du använder en hjärtstartare steg för steg.

Träningsutrustning

En träningshjärtstartare kan ej avge strömstötar och används för att träna på hur man använder en riktig hjärtstartare. Det är viktigt att använda träningshjärtstartare för att lära sig hur man korrekt använder en hjärtstartare vid akuta situationer.

En HLR-docka är en docka som används för att träna på hjärt-lungräddning (HLR). Dockan används för att simulera en verklig person och ger möjlighet att öva på kompressioner och inblåsningar på ett säkert och effektivt sätt.

Hjärtstartare

Medigo erbjuder hjärtstartare av hög kvalitet från noga utvalda tillverkare. Du kan hitta mer information om våra olika modeller av hjärtstartare här.

Medigo erbjuder elektroder och batterier som passar till våra olika hjärtstartare. Besök respektive sida för att hitta kompatibla elektroder och batterier för din hjärtstartare.

För att förvara din hjärtstartare på bästa sätt, erbjuder Medigo olika förvaringslösningar, såsom väskor, väggfästen, inomhus- och utomhusskåp.

Medigo erbjuder olika typer av skyltar som kan användas för att tydligt informera om placeringen av hjärtstartaren. Skyltarna finns i olika storlekar och utföranden.

Kostnaden för att köpa en hjärtstartare varierar beroende modell och tillbehör. Besök vår sida om att köpa hjärtstartare för att få mer information och priser.

Kostnaden för att hyra en hjärtstartare varierar beroende på modell och hyresperiod. Besök vår sida om att hyra hjärtstartare för mer information och priser.

Språk och röstinstruktioner

En del hjärtstartare går att beställa med röstinstruktioner på flera olika språk. Som standard levererar vi hjärtstartare med svenska röstinstruktioner om inget annat anges vid beställning.

Hjärtstartarregistret

Sveriges Hjärtstartarregister skapades 2009 med syftet att alla publika hjärtstartare utanför sjukvården ska registreras. De blir då synliga på en karta så att livräddare och larmcentralen vet var alla hjärtstartare finns i närheten.

Det innebär att frivilliga personer larmas ut av larmcentralen som en extra resurs för att utföra hjärt-lungräddning (HLR), och vid behov använda en hjärtstartare. Har du godkänt att din hjärtstartare är synlig på kartan hjartstartarregistret.se, så betyder det att den vid hjärtstoppslarm kan bli hämtad av en Sms-livräddare som tar med sig apparaten till personen med hjärtstopp.

För att hitta närmaste hjärtstartare, besök Hjärtstartarregistret och sök efter hjärtstartare i ditt område.

Det finns över 20 000 registrerade hjärtstartare i Sverige, men antalet kan vara högre eftersom inte alla är registrerade i Hjärtstartarregistret.
Genom att registrera din hjärtstartare i Hjärtstartarregistret bidrar du till att göra den tillgänglig för allmänheten och SOS Alarm. Då ökar också chanserna att rädda liv vid plötsliga hjärtstopp.

Hjärtstartare från Philips

Philips är världsledande vad gäller hjärtstartare, också kallat Automatiska Externa Defibrillatorer (AED:er), och har levererat ca två miljoner enheter. Philips hjärtstartare har loggat över 50 miljarder dagliga självtester och Philips tillverkar hjärtstartare som används av vårdpersonal varje dag. Philips HeartStart HS1 och FRx är utformad så att alla kan använda dem, och de har samtidigt samma kapacitet som Philips hjärtstartare för vårdpersonal.

Philips hjärtstartare innehåller en välbeprövad teknik för bedömning av hjärtrytm som heter SMART Analysis. SMART Analysis är en sofistikerad algoritm som samtidigt utvärderar flera egenskaper hos en persons hjärtrytm för att bedöma om rytmen går att behandla med elchocker.

Om din hjärtstartare av modell FRx eller HS1 avger upprepade enstaka pip trycker du på den blå i-knappen på framsidan av enheten för information. Din AED talar om för dig exakt vilka åtgärder som ska vidtas för att försäkra dig om att enheten är klar för användning.

Om din Philips FRx- eller HS1 någon gång under sin livstid har avgivit eller börjar avge ett mönster av tre pip i rad är det viktigt att du tar enheten ur drift och kontaktar din lokala Philips-representant. Om en FRx- eller HS1 avger ett mönster av tre pip i rad är det en signal om att enheten måste undersökas av Philips för att säkerställa att den är klar att användas. Om enheten ska användas i en akutsituation ska du förstås försöka åtgärda felet och använda enheten normalt, enligt beskrivningen i användarhandboken. Även om du har lyckats åtgärda felet är det viktigt att du kontaktar din lokala Philips-representant för att få de verktyg och den information som du behöver för att se till att enheten fungerar som den ska.