Frågor och svar

Behöver du hjälp med din hjärtstartare?

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får av våra kunder, både gällande våra hjärtstartare samt även vad man ska tänka på när man använder dem. Om du inte hittar den information som du letar efter här, så är du välkommen att kontakta oss, så ska vi svara på dina frågor. Om du känner att du vill ha mer kunskap om själva användandet av hjärtstartare, så föreslår vi att du går en av våra utbildningar.

Elektrodbyte, Philips Heartstart HS1

Batteribyte, Philips Heartstart HS1

Att använda LIFEPAK CR2

Att använda PHILIPS HS1

Vanliga frågor och svar

Att använda en hjärtstartare

En hjärtstartare eller defibrillator, också kallat AED (Automated External Defibrillator) är en apparat som kan analysera hjärtrytmen och vid behov ge en strömstöt (defibrillering) om en person har drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Vem som helst får använda en hjärtstartare. Dagens hjärtstartare är självinstruerande och talar om för användaren steg-för-steg vad som ska göras.

Ett hjärtstopp innebär att hjärtat tappat sin pumpförmåga och istället övergått i ett så kallat kammarflimmer eller ventrikelflimmer. För att få hjärtat att börja slå normalt igen krävs oftast en eller flera strömstötar från en hjärtstartare.

Plötsligt hjärtstopp uppstår när hjärtats elektriska system störs, så att det slutar slå på ett effektivt sätt. Otillräckligt blodflöde gör att personen blir okontaktbar och slutar att andas normalt. Hjärtlungräddning är viktigt, men det räcker inte för att återställa normal hjärtrytm. En elchock från en hjärtstartare/defibrillator är det mest effektiva sättet att återställa hjärtats normala pumprytm.

Det är inget krav men alltid en rekommendation att man har gått en HLR-utbildning så att behandling med hjärtstartaren kan komma igång snabbt, samt att man ger hjärt-lungräddning med så hög kvalitet som möjligt.

Dagens hjärtstartare är självinstruerande och talar om för användaren steg-för-steg vad som ska göras. Det är inget krav men alltid en rekommendation att du går en HLR-utbildning.

Personen har störst chans att överleva om elchocken ges inom fem minuter efter kollapsen. En defibrillator kommer inte att rädda varje person som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd, men fler liv skulle kunna räddas om de som drabbas får behandling snabbare. Om du agerar snabbt kan du göra verklig skillnad.

Hjärtstartaren gör en bedömning av patientens hjärtrytm. Om det behövs en elchock blir du instruerad att trycka på den blinkande defibrilleringsknappen. Om hjärtstartaren bedömer att det inte behövs någon elchock går det inte att ge någon sådan, även om du trycker på defibrilleringsknappen. Det går inte att ge en strömtstöt till en frisk person.

Elektroderna består av två självhäftande plattor/pads med bilder som visar var de ska placeras på personens bara hud, och röstinstruktionerna från hjärtstartaren påminner dig om att titta på bilderna. Elektroderna är ”smarta” eftersom de känner av när du tar ut dem från kassetten, drar av skyddsfilmen och fäster dem på patienten, och röstanvisningarna styrs utifrån det du faktiskt gör.

De vet vilka frågor de ska ställa till dig. Om en ambulanssjukvårdare behöver en sammanställning av den vård som har getts, går det att få en sådan från defibrillatorns internminne. Ambulanssjukvårdaren trycker bara på informationsknappen så hörs en uppläsning av alla händelser från det senaste tillfälle då hjärtstartaren användes i en klinisk situation.

Ja. Ett sätt är att boka vår populära HLR utbildning där du får öva både hjärt-lungräddning och träna med övningshjärtstartare. Till en del hjärtstartare kan man köpa till en särskild elektrodkassett för övningsändamål som kan installeras i defibrillatorn. Den inaktiverar defibrillatorns förmåga att avge elchocker när den går igenom de olika vårdsscenarierna med dig. Det finns också Trainers/övningshjärtstartare som simulerar och beter sig som riktiga hjärtstartare men kan inte leverera elektriska stötar.

En hjärtstartare kräver normalt inte mycket service. Underhållet består av att elektroder och batterier ska bytas ut med jämna mellanrum enligt tillverkarens rekommendationer. Hur ofta byten ska ske beror på modell av hjärtstartare.

Språk och röstinstruktioner

En del hjärtstartare går att beställa med röstinstruktioner på flera olika språk. Som standard levererar vi hjärtstartare med svenska röstinstruktioner om inget annat anges vid beställning.

Hjärtstartarregistret

Sveriges Hjärtstartarregister skapades 2009 med syftet att alla publika hjärtstartare utanför sjukvården ska registreras. De blir då synliga på en karta så att livräddare och larmcentralen vet var hjärtstartarna finns placerade geografiskt.

Det innebär att frivilliga personer larmas ut av larmcentralen som en extra resurs för att utföra hjärt-lungräddning (HLR), och vid behov använda en hjärtstartare. Har du godkänt att din hjärtstartare är synlig på kartan hjartstartarregistret.se, så betyder det att den vid hjärtstoppslarm kan bli hämtad av en Sms-livräddare som tar med sig apparaten till personen med hjärtstopp.

Hjärtstartare från Philips

Philips är världsledande vad gäller hjärtstartare, också kallat Automatiska Externa Defibrillatorer (AED:er), och har levererat ca två miljoner enheter. Philips hjärtstartare har loggat över 50 miljarder dagliga självtester och Philips tillverkar hjärtstartare som används av vårdpersonal varje dag. Philips HeartStart HS1 och FRx är utformad så att alla kan använda dem, och de har samtidigt samma kapacitet som Philips hjärtstartare för vårdpersonal.

Philips hjärtstartare innehåller en välbeprövad teknik för bedömning av hjärtrytm som heter SMART Analysis. SMART Analysis är en sofistikerad algoritm som samtidigt utvärderar flera egenskaper hos en persons hjärtrytm för att bedöma om rytmen går att behandla med elchocker.

Om din hjärtstartare av modell FRx eller HS1 avger upprepade enstaka pip trycker du på den blå i-knappen på framsidan av enheten för information. Din AED talar om för dig exakt vilka åtgärder som ska vidtas för att försäkra dig om att enheten är klar för användning.

Om din Philips FRx- eller HS1 någon gång under sin livstid har avgivit eller börjar avge ett mönster av tre pip i rad är det viktigt att du tar enheten ur drift och kontaktar din lokala Philips-representant. Om en FRx- eller HS1 avger ett mönster av tre pip i rad är det en signal om att enheten måste undersökas av Philips för att säkerställa att den är klar att användas. Om enheten ska användas i en akutsituation ska du förstås försöka åtgärda felet och använda enheten normalt, enligt beskrivningen i användarhandboken. Även om du har lyckats åtgärda felet är det viktigt att du kontaktar din lokala Philips-representant för att få de verktyg och den information som du behöver för att se till att enheten fungerar som den ska.