Hjärtsäker Zon

Hjärtsäker Zon är en svensk standard för att hjälpa företag och organisationer att uppnå en god beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer för utbildning, placering, information och underhåll av hjärtstartaren.

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, bara 600 överlever. Om fler personer kan hjärt-lungräddning och det finns fler hjärtstartare tillgängliga så kan fler överleva.

Genom att vara en hjärtsäker zon har man beredskap om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa och visar omtanke om sina gäster, besökare, kunder och anställda.

Som en hjärtsäker zon så tar man också ett aktivt och långsiktigt beslut där ni har en plan för underhåll av era hjärtstartare och personalens kompetens.

Nedan kriterier måste uppfyllas för att vara en hjärtsäker zon

• Hjärtstartare finns installerad och är väl skyltad och märkt.
• Har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp.
• Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter.
• Hjärtstartaren är registrerad i hjartstartarregistret.se.
• Systematiskt underhåll av hjärtstartaren.
• HLR-utbildning sker varje år.

Genom att följa dessa kriterier säkerställer man att man kan ta hand om den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

För företag som vill bli en hjärtsäker zon

Kontakta oss om ni vill uppfylla kraven för Hjärtsäker zon. Vi hjälper er med med rekommendationer kring utbildning, hjärtstartare och rutiner och underhåll.

Bakgrund

Arbetet av en svensk standard kring hjärtstartare uppkom då många observerat att rekommendationer om utbildning och hjärtstartare kunde se väldigt olika ut samtidigt som bristande underhåll av hjärtstartare observerats på flera platser.

En kommitté tillsattes av SIS, Swedish Standards Institute våren 2014 och hösten 2015 kunde standarden lanseras. Kommitténs mål har varit att utveckla en standard som kvalitetssäkrar handhavandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas. Standarden ska hjälpa kunden att hitta en hög nivå på sin beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer kring:

Hjärtstartares antal och placering
Skyltning och märkning av hjärtstartaren
Utbildningsrutiner
Larm- och servicerutiner

hjärtsäker zon