HLR UTBILDNING

Vår instruktörsledda HLR utbildning genomförs i grupp med praktisk övning på Little Anne dockor. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och hur man använder en hjärtstartare. Om ni vill genomför vi utbildningen i era lokaler.

OMFATTNING

Varje kurstillfälle tar ca 2 timmar att genomföra och vi tar max 12 deltagare per kurs.
Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

INNEHÅLL

Hjärt-lungräddning.
Kontrollera livstecken.
Skapa öppen luftväg.
Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.
Larma på rätt sätt.
Identifiera och åtgärda luftvägsstopp.
Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp.

ÖVNING MED HJÄRTSTARTARE

Information
Apparatgenomgång
Demonstration
Övning med hjärtstartare (träningsmaskiner)

Alla deltagare har var sin docka under kursen för optimal träning och utbildningen följer Svenska HLR Rådets riktlinjer.

HLR utbildning

Varför HLR utbildning?

Chansen att överleva ett hjärtstopp minskar med 10 procent för varje minut som går om ingen gör något. Det är därför livsavgörande att omedelbart påbörja hjärt-lungräddning (HLR) samtidigt som någon larmar 112 och hämtar närmaste hjärtstartare.

Hjärt-lungräddning återstartar inte hjärtat, men ser till att blodet syresätts och cirkulationen upprätthålls i kroppen i väntan på en hjärtstartare. När du genomgått vår HLR-utbildning är du väl förberedd och kan sätta i gång insatsen direkt.

Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp blir omedelbart medvetslös och utan andning. Detta är en katastrof för hjärnan som är det organ som är mest känsligt för syrebrist. Om HLR inte påbörjas finns risk för bestående hjärnskador. Därför är varje minut viktig.