Integritetspolicy

Medigo värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Din sekretess är viktig för oss och vi vill vara transparenta med informationen vi sparar, hur vi använder den och dina rättigheter att kontrollera den informationen. Därför har vi gjort en del uppdateringar i vår sekretesspolicy.

Personuppgifter

Medigo är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi respekterar dina personuppgifter och vi kommer aldrig att sälja dem till tredje part. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp, för marknadsföringsändamål genom bland annat e-post utskick samt för att kunna ge dig support och service på de produkter och tjänster du köpt av oss. Medigo har också en laglig förpliktelse att ha uppgiftsregister om vissa produkter vi säljer och hyr ut ifall vi skulle vara tvungna att behöva återkalla någon produkt, då vi måste kunna komma i kontakt med kunden.

Vilka kan Medigo komma att dela dina uppgifter med?

Medigo kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer som Medigo har anlitat för bl.a. avtalshantering. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Medigos räkning. Medigo vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.

Rätt till information

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Medigo ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Medigo här.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies är en mindre textfil som lagras på din dator med syftet att anpassa och förbättra användandet av webbplatsen. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig varje gång du tar emot en cookie, vilket ger dig möjlighet att välja om du vill acceptera eller inte från fall till fall. Ingen personlig information så som namn eller e-post sparas.