ÖPPEN HLR-UTBILDNING

En öppen HLR-utbildning innebär att du kan anmäla dig som enstaka person till angivna kursdatum. Utbildningarna sker i våra utbildningslokaler i Gävle med erfaren instruktör.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och hur man använder en hjärtstartare. HLR utbildningen följer gällande svenska riktlinjer och alla har var sin docka under kursen för optimal träning.

OMFATTNING:

• Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar.
• Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

INNEHÅLL

• Hjärt-lungräddning
• Kontrollera livstecken
• Skapa öppen luftväg
• Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
• Larma på rätt sätt
• Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
• Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

GENOMGÅNG AV HJÄRTSTARTARE:

• Information
• Apparatgenomgång
• Demonstration
• Övning med hjärtstartare

HLR-utbildning Medigo

DATUM:

Tisdag 18 februari 2020 kl 15.00-17.00

PRIS:
500 kr inklusive moms per person för privatpersoner.
500 kr exklusive moms per person för företag och organisationer.

PLATS:
Medigo
Kryddstigen 20 A
802 92 Gävle