Hjärtstartare
Philips Heartstart FR3

För professionella användare