Hjärtstartare
Powerheart G5

Komplett hjärtstartare för arbetsplatser och offentliga rum