lifepak cr2

Lifepak CR2 är en hjärtstartare som passar alla. Den går att använda både på barn och vuxen utan extra tillbehör. Genom ett snabbt tryck på barnknappen går hjärtstartaren in i barnläge. När CR2 står i barnläge minskar strömstyrkan och behandling av barn under 8 år är möjlig. Lifepak CR2 har låga driftkostnader då elektroder och batteri endast byts vart 4:e år. Den är också tålig mot damm och fukt och kan beställas med två språk.