Batteri PHILIPS Heartstart FR2

Batteri PHILIPS Heartstart FR2

Batteri M3863A till Hjärtstartare Philips FR2, Används tillsammans med Philips Heartstart FR2

2,320kr

exkl moms.

Batteri PHILIPS Heartstart FR2

Batteri till Hjärtstartare PHILIPS Heartstart FR2, M3863A. PHILIPS hjärtstartare självtestar batteriets kapacitet dagligen. Batteriet är märkt med sista-isättningsdatum med minst 5 år från tillverkningsdatum. Om du installerar ditt batteri innan sista-isättningsdatum kommer batteriets livslängd vara minst 4 år i standby-läge. Om batteriet är installerat efter detta datum kommer livslängden vara kortare.

Standby-läge innebär att batteriet är installerat, men används inte, bara automatiska självtester utförs. Standby-tiden kommer att minskas om enheten används på en patient eller om den används i utbildningssyfte.

Byta elektroderna?

TIPS! Om du byter batteri kan det vara läge att också byta elektroderna (Smart-Pads). Titta på bäst-före-datumet på elektrodförpackningen.

Philips Heartstart FR2 M3863A Kapacitet:

Minst 200 elstötar eller 4 timmars användningstid.
Minst 4 år stand-by-tid
Minst 10 timmars träning.
9 V Likström
4,2 Ah
Litiummangandioxid, återvinningsbar långlivad primärcell