Batteri Philips Heartstart HS1 och FRx

Batteri Philips Heartstart HS1 och FRx

Batteri Philips HS1 och FRx. Batteri M5070A passar både Philips Heartstart HS1 och Philips Heartstart FRx. Du kan själv enkelt byta ut batteriet. Se instruktioner här.

 

1,599kr

exkl moms.

Batteri Philips Heartstart HS1 och FRx

Originalbatteri M5070A som passar både till Philips Heartstart HS1 och FRx. Ett nytt batteri kan leverera ca 200 st strömstötar och har en livslängd på minst 4 år i standby-läge. Med standby-läge menas att batteriet är installerat så att automatiska självtester kan utföras. Standby-tiden och batteriets kapacitet kommer att minska om hjärtstartaren används på en patient eller om den används i utbildningssyfte.

Du kan öva med din skarpa hjärtstartare om träningselektroder ansluts. Men tänk då på att batteriets livslängd förkortas. För regelbunden träning rekommenderar vi att man använder träningsapparaten HS1 Trainer (M5089AABS) som drivs av vanliga ficklampsbatterier.

Dagliga självtest

Philips hjärtstartare självtestar batteriet dagligen. När det återstår ca 10% kvar av batteriets kapacitet kommer hjärtstartaren ”larma” för svagt batteri. När hjärtstartaren larmar blinkar även statuslampan rött. Då ska du trycka på informationsknappen på hjärtstartarens framsida. Hjärtstartaren talar då om vad som behöver åtgärdas.

Behöver elektroderna bytas?

TIPS! När du byter batteri kan det också vara dags att byta elektroderna (Smart-Pads). Titta på bäst-före-datumet på elektrodförpackningen. Elektroderna ska bytas ut ungefär vart annat år, även om de aldrig använts. Elektroder till Philips hjärtstartare hittar du här. Att byta elektroder och batteri är enkelt. Gamla elektroder sorteras på återvinningen bland elektronik och batterier där man slänger batterier.

Batteri M5070A

200 elstötar eller 4 timmars användningstid.
4 år stand-by-tid.
10 timmars träning.
9 V Likström.
4,2 Ah.
Litiummangandioxid, återvinningsbar långlivad primärcell.