Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)
Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)

PHILIPS Heartstart FR3 EKG

PHILIPS Heartstart FR3 EKG

Innehåller:
1st Philips Heartstart FR3 EKG
1st Elektroder
1st Batteri
1st Bruksanvisning

37 488kr inkl. moms

Slut i lager

Artikelnummer 861389

Philips Heartstart FR3 EKG

Philips Heartstart FR3 EKG är minst och lättast (1,6 kg) bland professionella defibrillatorer.

Du kan lita på att defibrillatorn klarar av din krävande arbetsmiljö

• IP55-klassning – skyddad mot damm och vattenstänk
• Testad enligt USA:s militärstandarder

Du kan lita på att defibrillatorn är redo när det behövs

• Batteriet räcker till 300 elstötar eller med annan inställning till 12 timmars övervakning
• Genomför självtester varje dag, varje vecka och varje månad, inklusive elektrodkontroll, med visuella och tydliga ljudsignaler
• Grön driftlampa som blinkar och visar att FR3 är klar att användas.
• Philips automatiska externa defibrillatorer har över 30 miljarder loggade drifttimmar.

Du kan vara säker på att du ger patienten behandling av hög kvalitet

• Philips SMARTs bifasiska vågform är evidensbaserad behandling som ger konsekvent goda resultat för att avbryta kammarflimmer.
• HLR-metronom håller takten och säkerställer konsekventa bröstkompressioner.
• Snabbdefibrillering minskar tiden från det att händerna tas bort tills elstötar kan ges, vilket minimerar avbrotten vid hjärt-lungräddning.
• SMART HLR ger patientspecifika behandlingsråd för rätt inledande behandling – hjärt-lungräddning eller defibrillering – även för defibrilleringsbara rytmer.

Enklare för användare i tvåspråkiga miljöer att använda defibrillatorn

• Kan konfigureras med två språk som gör röst- och textinstruktioner begripliga.

Enklare att använda i bullriga miljöer

• Ljus färgskärm med hög upplösning som kan visa EKG.

Enklare att simulera verkliga förhållanden vid övning

• Gör utbildningen mer verklighetstrogen genom att använda den riktiga FR3-enheten, ett uppladdningsbart övningsbatteri och övningselektroder.
• Med AED Trainer 3 får du ett kostnadseffektivt övningsalternativ utan att FR3-defibrillatorerna behöver tas ur drift.

Enklare att standardisera med en elektroduppsättning

• SMART-elektroderna III är kompatibla med produkterna i HeartStart FR2-serien.
• SMART-elektroderna III fungerar med Philips övervakare/ defibrillatorer, inklusive HeartStart MRx, vilket underlättar vid överlämningar.

Enklare att kofigurera och uppgradera defibrillatorn enligt dina behov

• Protokollen kan konfigureras med Bluetooth® eller FR3-datakort baserat på medicinsk vägledning och defibrilleringsprogrammets krav.
• Omfattande uppgraderingsmöjligheter som hjälper dig dra fördel av Philips landvinningar idag och i framtiden.