PHILIPS Heartstart FR3 EKG

PHILIPS Heartstart FR3 EKG

Innehåller:
1st Philips Heartstart FR3 EKG
1st Elektroder
1st Batteri
1st Bruksanvisning

29,990kr

exkl moms.

Slut i lager

Philips Heartstart FR3 EKG

Philips Heartstart FR3 EKG är minst och lättast (1,6 kg) bland professionella defibrillatorer.

Du kan lita på att defibrillatorn klarar av din krävande arbetsmiljö

• IP55-klassning – skyddad mot damm och vattenstänk
• Testad enligt USA:s militärstandarder

Du kan lita på att defibrillatorn är redo när det behövs

• Batteriet räcker till 300 elstötar eller med annan inställning till 12 timmars övervakning
• Genomför självtester varje dag, varje vecka och varje månad, inklusive elektrodkontroll, med visuella och tydliga ljudsignaler
• Grön driftlampa som blinkar och visar att FR3 är klar att användas.
• Philips automatiska externa defibrillatorer har över 30 miljarder loggade drifttimmar.

Du kan vara säker på att du ger patienten behandling av hög kvalitet

• Philips SMARTs bifasiska vågform är evidensbaserad behandling som ger konsekvent goda resultat för att avbryta kammarflimmer.
• HLR-metronom håller takten och säkerställer konsekventa bröstkompressioner.
• Snabbdefibrillering minskar tiden från det att händerna tas bort tills elstötar kan ges, vilket minimerar avbrotten vid hjärt-lungräddning.
• SMART HLR ger patientspecifika behandlingsråd för rätt inledande behandling – hjärt-lungräddning eller defibrillering – även för defibrilleringsbara rytmer.

Enklare för användare i tvåspråkiga miljöer att använda defibrillatorn

• Kan konfigureras med två språk som gör röst- och textinstruktioner begripliga.

Enklare att använda i bullriga miljöer

• Ljus färgskärm med hög upplösning som kan visa EKG.

Enklare att simulera verkliga förhållanden vid övning

• Gör utbildningen mer verklighetstrogen genom att använda den riktiga FR3-enheten, ett uppladdningsbart övningsbatteri och övningselektroder.
• Med AED Trainer 3 får du ett kostnadseffektivt övningsalternativ utan att FR3-defibrillatorerna behöver tas ur drift.

Enklare att standardisera med en elektroduppsättning

• SMART-elektroderna III är kompatibla med produkterna i HeartStart FR2-serien.
• SMART-elektroderna III fungerar med Philips övervakare/ defibrillatorer, inklusive HeartStart MRx, vilket underlättar vid överlämningar.

Enklare att kofigurera och uppgradera defibrillatorn enligt dina behov

• Protokollen kan konfigureras med Bluetooth® eller FR3-datakort baserat på medicinsk vägledning och defibrilleringsprogrammets krav.
• Omfattande uppgraderingsmöjligheter som hjälper dig dra fördel av Philips landvinningar idag och i framtiden.