Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)
Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)

PHILIPS Heartstart FR3

PHILIPS Heartstart FR3

 

28 063kr inkl. moms

Slut i lager

Artikelnummer 861388

Philips Heartstart FR3

Hjärtstartare Philips Heartstart FR3 är minst och lättast (1,6 kg) bland professionella Automatiska Externa Defibrillatorer (AED:er).

Defibrillator FR3 klarar krävande arbetsmiljö

Hög IP-klassning skyddar mot damm, vattenstänk och andra krävande miljöer. Philips defibrillator FR3 är testad enligt USA:s militärstandarder.

Redo när det behövs

Batteriet räcker till 300 elstötar eller med annan inställning till 12 timmars övervakning. FR3 genomför självtester varje dag, varje vecka och varje månad. Heartstart FR3 kontrollerar också elektroderna med visuella och tydliga ljudsignaler. När den gröna driftlampan blinkar visar det att FR3 är klar att användas. Philips automatiska externa defibrillatorer har över 30 miljarder loggade drifttimmar.

Behandling av hög kvalitet

Philips SMARTs bifasiska vågform är evidensbaserad behandling som ger konsekvent goda resultat för att avbryta kammarflimmer. HLR-metronom håller takten och säkerställer konsekventa bröstkompressioner. Quick-Shock funktionen minskar tiden från det att händerna tas bort tills elstötar kan ges, vilket minimerar avbrotten vid hjärt-lungräddning. SMART HLR ger patientspecifika behandlingsråd för rätt inledande behandling – hjärt-lungräddning eller defibrillering – även för defibrilleringsbara rytmer.

Enklare för användare i flerspråkiga miljöer att använda defibrillatorn

Philips Heartstart FR3 kan konfigureras med två språk som gör röst- och textinstruktioner begripliga.

Enklare att använda i bullriga miljöer

Ljus färgskärm med hög upplösning som kan visa text eller text med EKG.

Enklare att simulera verkliga förhållanden vid övning

Med FR3 traning pack gör du utbildningen mer verklighetstrogen genom att använda den riktiga FR3-enheten, ett uppladdningsbart övningsbatteri och övningselektroder. Eller med AED Trainer 3 träningsmaskin kan du öva utan att FR3 defibrillatorn behöver tas ur drift.

Enklare att standardisera med en elektroduppsättning

SMART-elektroderna III är kompatibla med produkterna i HeartStart FR2-serien.
SMART-elektroderna III fungerar med Philips övervakare/ defibrillatorer, inklusive HeartStart MRx, vilket underlättar vid överlämningar.

Enklare att kofigurera och uppgradera defibrillatorn enligt dina behov

Protokollen kan konfigureras med Bluetooth® eller FR3-datakort baserat på medicinsk vägledning och defibrilleringsprogrammets krav.
Omfattande uppgraderingsmöjligheter som hjälper dig dra fördel av Philips landvinningar idag och i framtiden.

Världsledande tillverkare

Philips är världsledande vad gäller hjärtstartare, också kallat AED (Automatiska Externa Defibrillatorer), och har levererat ca två miljoner enheter. Philips hjärtstartare har loggat över 50 miljarder dagliga självtester och Philips tillverkar hjärtstartare som används av vårdpersonal varje dag.

Produkten innehåller

1st Philips Heartstart FR3
1par Elektroder
1st Batteri
1st bruksanvisning