Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)
Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)

Serviceavtal

Serviceavtal

Upptäck fördelarna med att lägga till vårt exklusiva serviceavtal! Glöm bekymren kring när batterier och elektroder behöver bytas ut – låt oss ta hand om det åt dig. Med vårt serviceavtal övervakar vi noggrant alla bäst-före-datum och kontaktar dig i god tid så att du aldrig missar ett byte.

Det bästa är att kostnaden för nya batterier och elektroder ingår i vårt serviceavtal. Du behöver inte längre fundera på extra kostnader eller besväret med att köpa dem separat – vi tar hand om allt åt dig.

Visste du att ungefär 30% av Sveriges hjärtstartare är ur funktion på grund av försummade batterier och elektroder? Med vårt serviceavtal undviker du den risken och säkerställer att din utrustning är i toppskick när det verkligen gäller.

Det bästa av allt? Det finns ingen bindningstid! Avsluta när du vill utan krångel. Ge dig själv och dina nära och kära den bästa chansen till livräddning med vårt serviceavtal. Lägg till vårt Serviceavtal och och upplev den ultimata bekvämligheten och tryggheten för din utrustning.

1 690 kr inkl. moms

Artikelnummer
SKU S1124 Kategori

Serviceavtal

Här är en sammanfattning av de allmänna villkoren:

1. Tillämplighet:
– Villkoren gäller endast för de hjärtstartare som avtalet är tecknat för.

2. Avtalstid, förlängning och förtida upphörande:
– Avtalet löper i 12 månader och förnyas automatiskt om ingen part säger upp det i förväg.
– Beställaren kan säga upp avtalet skriftligen.
– Vid förtida upphörande återbetalas inte erlagda avgifter och eventuellt underskott kan krävas av Beställaren.
– Återförsäljaren kan säga upp avtalet om förhållandena förändras väsentligt eller om Beställaren missbrukar sina rättigheter.

3. Pris och betalning:
– Månadsavgiften betalas i förskott enligt avtalet.
– Priset inkluderar tilläggstjänster om sådana finns i avtalet.
– Betalning ska ske enligt Återförsäljarens anvisningar.
– Utebliven betalning kan leda till upphörande av avtalet.

4. Återförsäljarens åtaganden:
– Återförsäljaren ansvarar för byte av elektroder och batterier enligt tillverkarens rekommendationer samt erbjuder telefonsupport och uppföljning av HLR-utbildningar. Krävs fler elektrod- eller batteribyten utöver vad som ingår under avtalets löptid, t.ex. vid felaktig användning, debiteras Beställaren separat enligt Återförsäljarens normala pris- och betalningsvillkor.

5. Följande ingår inte i avtalet:
– Övriga reparationer och tjänster som inte omfattas av serviceavtalet.

6. Tilläggstjänster:
– Tilläggstjänster kan erbjudas enligt separat överenskommelse.

7. Beställarens skyldigheter:
– Beställaren måste använda och sköta hjärtstartaren enligt instruktionerna samt meddela Återförsäljaren vid fel eller behov av service.

8. Överlåtelse:
– Avtalet upphör om hjärtstartaren överlåts och den nya ägaren kan teckna nytt avtal med Återförsäljaren.

9. Ansvarsbegränsning:
– Återförsäljaren ansvarar inte för vissa kostnader eller skador.

10. Besiktningsrätt:
– Återförsäljaren har rätt att besikta hyresobjektet när som helst under avtalstiden.

11. Force majeure och ansvarsbegränsning:
– Återförsäljaren ansvarar inte för skada som beror på omständigheter utanför dess kontroll.

12. Tvist:
– Tvister ska i första hand lösas genom överenskommelse och kan vid behov prövas av Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.