Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)
Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)

ZOLL AED 3 Trainer

ZOLL AED 3 Trainer

12 375 kr inkl. moms

Artikelnummer 8028.0000.0122

ZOLL AED 3 Trainer

ZOLL AED 3 träningsenhet är utformad så att den liknar användningen av en klinisk ZOLL AED 3 och därmed får eleverna en mer realistisk upplevelse av livräddningen. Träningsenheten låter eleverna lära sig rätt takt och djup för bröstkompressioner vid HLR i en utbildningsmiljö.

I Zoll AED 3 träningsenhet ingår

En aktiv LCD-display med räddningsbilder i fullfärg som visar vad eleven kommer att se på en klinisk ZOLL AED 3-enhet.
Kontaktsensorer i träningsplattorna som detekterar plattornas kontakt med dockan, så att det inte behövs en fjärrkontroll för räddningssimuleringarna.
En pausknapp på enheten som låter instruktören pausa träningsscenariot.
Hållbara förbrukningsvaror, så att man sparar tid och pengar.
Enkel uppdatering av USB-programvara/språkkonfiguration.
Överensstämmer med riktlinjerna 2015 AHA och ERC.

Exempel på konfigurerbara alternativ är

Träningsscenario.
Driftsläge (halvautomatiskt eller helautomatiskt).
Räddningsinstruktioner för lekmän.
Instruktioner för kontroll av andning.
Röstvolym för instruktionerna.
Språk (beror på artikelnumret som beställts).

I ZOLL AED 3 träningsenhet ingår allt en instruktör behöver:

ZOLL AED 3 träningsenhet.
Huvuddel med elektroder (minst 100 träningssessioner) för ZOLL AED 3 träningsenhetens CPR Uni-padz®.
Klisterplattor för träningselektroderna (minst 50 träningssessioner) för ZOLL AED 3 träningsenhetens CPR Uni-padz.
Fyra (4) D-cellsbatterier.
Vägledning för operatören.

Storlek: Djup 12.7 cm, bredd 23.6 cm, höjd 24.7 cm
Vikt: 1.8 kg med batterier