Tillgängliga språk

Philips Hjärtstartare går att beställa på flera olika språk.
Som standard levererar vi Philips hjärtstartare med svenska
röstinstruktioner om inget annat anges vid beställning.
Nedan kan du se vilka språk som är tillgängliga på respektive modell.