Utbildning - Hjärtsäker zon

Den svenska standarden för beredskap

Hjärtsäker Zon är en svensk standard för att hjälpa företag och organisationer att uppnå en god beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer för utbildning, placering, information och underhåll av hjärtstartaren. Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, bara 600 överlever. Om fler personer kan hjärt-lungräddning och det finns fler hjärtstartare tillgängliga så kan fler överleva.

Genom att vara en hjärtsäker zon har man beredskap om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa och visar omtanke om sina gäster, besökare, kunder och anställda.

Som en hjärtsäker zon så tar man också ett aktivt och långsiktigt beslut där ni har en plan för underhåll av era hjärtstartare och personalens kompetens.

Bakgrund

Arbetet av en svensk standard kring hjärtstartare uppkom då många observerat att rekommendationer om utbildning och hjärtstartare kunde se väldigt olika ut samtidigt som bristande underhåll av hjärtstartare observerats på flera platser.

En kommitté tillsattes av SIS, Swedish Standards Institute våren 2014 och hösten 2015 kunde standarden lanseras. Kommitténs mål har varit att utveckla en standard som kvalitetssäkrar handhavandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas. Standarden ska hjälpa kunden att hitta en hög nivå på sin beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer kring följande:

Hjärtstartares antal och placering
Skyltning och märkning av hjärtstartaren
Utbildningsrutiner
Larm- och servicerutiner

Omfattning

Om ni vill uppfylla kraven för Hjärtsäker zon så vill vi att ni kontaktar oss, då det är ett större arbete. Vi hjälper er med med rekommendationer kring utbildning, hjärtstartare samt rutiner och underhåll.

Dessa kriterier måste uppfyllas

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att gå en av våra utbildningar, så föreslår vi att du kontaktar oss via intresseanmälan nedan så att vi kan estimera kostnad och tid för utbildningen. Självklart kan du även ringa eller skicka oss ett mail, om du föredrar det som kontaktväg. Vi återkommer till dig så fort vi har möjlighet.