Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)
Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)

Om företaget

BFHS
hjartuppropet-logo

Medigo - din leverantör av livräddande utrustning

Medigo har varit verksamma sedan 2012 och står som en pålitlig aktör inom området för hjärtstartare och HLR-utbildning. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, var som helst och när som helst. Det är därför vi insisterar på att hjärtstartare bör vara tillgängliga dygnet runt, på alla platser där människor befinner sig.

Vår filosofi kretsar kring tillgänglighet och enkelhet. Vi tror på att erbjuda enkla och hållbara lösningar som gör det möjligt att installera hjärtstartare i alla tänkbara miljöer. Oavsett om det är på arbetsplatsen, i skolan, i hemmet eller i det lokala samhället, strävar vi efter att göra livräddande utrustning lättillgänglig och intuitiv att använda.

Vårt sortiment omfattar en mångfald av kvalitetssäkrade produkter och tjänster. Vi sätter högsta möjliga standard för vår utrustning och våra utbildningar. Med en djupgående kunskap inom området och genom personlig rådgivning kan vi garantera våra kunder en trygg affär. Men vår relation slutar inte där – vi strävar efter långsiktiga samarbeten där vi kontinuerligt erbjuder support, service och utbildning för att säkerställa att våra kunders behov är väl omhändertagna över tiden.

Medigo står inte bara för att erbjuda produkter och tjänster; vi strävar efter att vara en partner i att rädda liv och skapa trygghet i samhället. Med oss kan du känna dig säker på att du har en pålitlig partner vid din sida, redo att stödja dig i att göra skillnad när det verkligen behövs.

Kvalitétspolicy

Våra produkter och tjänster skall uppfylla kvalitetskrav ställda genom lag, förordning eller myndighetsföreskrift och uppfylla kundernas krav på kvalitet och säkerhet.

• Vi ska vara ett företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

• Vi ska hålla utlovade leveranstider och vår logistik säkerställer snabb och säker leverans. Eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt.

• Vi utbildar våra kunder i en säker och effektiv användning av våra produkter. Genom att hela tiden hålla oss uppdaterade om vilka riktlinjer och krav som kan ställas på de tjänster och produkter vi marknadsför kan vi snabbt anpassa oss efter detta och vid behov vidta förändringar.

• Vi servar produkterna i enlighet med varje tillverkares anvisningar. Våra medarbetare skall ha gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för produkterna. Vi ska följa lagar, krav och förordningar och arbeta för ständiga förbättringar inom verksamheten.

Miljöpolicy

Ett aktivt miljöarbete är en av grundpelarna i Medigo´s dagliga verksamhet. Detta är de punkter som vi eftersträvar varje dag. Har du några frågor om vår miljöpolicy kontakta oss genom att maila oss på [email protected]

• Vi skall arbeta förebyggande och i enlighet med tillämplig miljölagstiftning och andra krav.

• Vi ska aktivt arbeta med att minska drivmedelsförbrukningen kopplad till persontransporter vid besök hos kunder och partnerföretag samt personalutbildningar genom att använda energieffektiva transporter och fordon.

• Vi ska sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs- och energianvändning.

• Vi ska säkerställa att vår hantering av avfall sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning och som därigenom leder till en bättre resurshushållning.

• Vi skall vägleda kunderna i hur de kan minska sin miljöpåverkan.

• Vi skall i möjligaste mån välja och rekommendera de tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön för både oss och våra kunder.

• Våra ombud och leverantörer som är kopplade till våra tjänster skall bedriva ett miljöarbete som ligger i linje med vårt.

• Vi ska engagera och motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.