Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)
Privat (inkl. moms)Företag (exkl. moms)

Om företaget

BFHS 2023
hjartuppropet-logo

Medigo - din leverantör av livräddande utrustning

Medigo har varit verksamma sedan 2012. Kärnan i vår verksamhet har alltid varit att hyra ut och sälja hjärtstartare samt erbjuda HLR-utbildning.

Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla, var som helst och när som helst. Därför anser vi att hjärtstartare bör vara tillgängliga dygnet runt på alla tänkbara platser.

Genom att erbjuda enkla och hållbara lösningar ser vi till att hjärtstartare kan installeras i alla typer av miljöer.

Vi erbjuder ett brett sortiment av kvalitetssäkrade produkter och tjänster. Med hög kunskapsnivå och rådgivning kan vi erbjuda våra kunder en trygg affär samt en långsiktig relation med återkommande support och service.

Kvalitétspolicy

Våra produkter och tjänster skall uppfylla kvalitetskrav ställda genom lag, förordning eller myndighetsföreskrift och uppfylla kundernas krav på kvalitet och säkerhet.

• Vi ska vara ett företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

• Vi ska hålla utlovade leveranstider och vår logistik säkerställer snabb och säker leverans. Eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt.

• Vi utbildar våra kunder i en säker och effektiv användning av våra produkter. Genom att hela tiden hålla oss uppdaterade om vilka riktlinjer och krav som kan ställas på de tjänster och produkter vi marknadsför kan vi snabbt anpassa oss efter detta och vid behov vidta förändringar.

• Vi servar produkterna i enlighet med varje tillverkares anvisningar. Våra medarbetare skall ha gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för produkterna. Vi ska följa lagar, krav och förordningar och arbeta för ständiga förbättringar inom verksamheten.

Miljöpolicy

Ett aktivt miljöarbete är en av grundpelarna i Medigo´s dagliga verksamhet. Detta är de punkter som vi eftersträvar varje dag. Har du några frågor om vår miljöpolicy kontakta oss genom att maila oss på [email protected]

• Vi skall arbeta förebyggande och i enlighet med tillämplig miljölagstiftning och andra krav.

• Vi ska aktivt arbeta med att minska drivmedelsförbrukningen kopplad till persontransporter vid besök hos kunder och partnerföretag samt personalutbildningar genom att använda energieffektiva transporter och fordon.

• Vi ska sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs- och energianvändning.

• Vi ska säkerställa att vår hantering av avfall sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning och som därigenom leder till en bättre resurshushållning.

• Vi skall vägleda kunderna i hur de kan minska sin miljöpåverkan.

• Vi skall i möjligaste mån välja och rekommendera de tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön för både oss och våra kunder.

• Våra ombud och leverantörer som är kopplade till våra tjänster skall bedriva ett miljöarbete som ligger i linje med vårt.

• Vi ska engagera och motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.