Hjärtstartare

En hjärtstartare eller defibrillator, också kallat AED (Automated External Defibrillator) är en apparat som kan analysera hjärtrytmen och vid behov ge en strömstöt (defibrillering) om en person har drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Ett hjärtstopp innebär att hjärtat tappat sin pumpförmåga och istället övergått i ett så kallat kammarflimmer eller ventrikelflimmer. För att få hjärtat att börja slå normalt igen krävs oftast en eller flera strömstötar från en hjärtstartare.

Hjärtstartare